Czy lokata inwestycyjna jest opłacalna ?

Czy lokata inwestycyjna jest opłacalna ?

Lokaty inwestycyjne często zawierają osoby, które chcą skorzystać z inwestycji giełdowych, ale same nie czują się na siłach na niej inwestować. Liczą one również na wyższy zysk niż na lokacie standardowej, opierając swe nadzieje na dobrej koniunkturze na giełdzie. W tym ujęciu lokata inwestycyjna jest korzystna – obok zysku gwarantowanego, który przeważnie nie odbiega znacząco od sumy odsetek z lokaty standardowej, możliwe jest jeszcze osiągnięcie dodatkowych zysków z inwestycji. Pojawia się jednak w tym miejscu pewna trudność, ponieważ lokaty inwestycyjne najczęściej są skonstruowane w ten sposób, że zapewniają stosunkowo duży zysk gwarantowany, ale mały dodatkowy, albo dość duży dodatkowy, ale mały gwarantowany, co w przypadku dekoniunktury na giełdzie może się negatywnie odbić na naszej inwestycji. Ponadto musimy pamiętać, że lokata inwestycyjna zawierana jest na dość długi okres, a w tym czasie nasze środki są na niej zamrożone – zerwanie takiej lokaty może bowiem skutkować nie tylko utratą gwarantowanego zysku, ale też części kapitału. Ponadto część zysków z inwestycji giełdowych bank zatrzymuje dla siebie, a więc to, co otrzymujemy, nie stanowi całości zysków.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.