Siatkówka Świętokrzyska S.A.

ul. Drogosza 2
25-093 Kielce

NIP: 959-197-73-45

biuro@effectorkielce.com.pl