Ważny indeks ekonomiczny dla gospodarki

Ważny indeks ekonomiczny dla gospodarki

Ekonomiści, chcąc ocenić stan w jakim się znajduje badana przez nich gospodarka, muszą się posługiwać kilkoma bardzo ważnymi z ich punktu widzenia wskaźnikami. Należy do nich niewątpliwie wzrost produktu krajowego oraz inflacja. To ostatnie powoduje i większości panikę, chociaż zjawisko inflacji może być w ściśle określonych warunkach zjawiskiem pozytywnym. Z pozostałych określeń można wymienić stopy procentowe, niezależnie czy kredytowe czy lokat bankowych. Właśnie to ostatnie zagadnienie było niedawno na ustach wszystkich ekonomistów w naszym kraju. W Polsce rozgorzała dyskusja nad pomysłem podniesienia stopy procentowej lokat bankowych, co pomogłoby skuteczniej walczyć z rosnącym zjawiskiem inflacji. Przez pojęcie lokat nie uważa się tylko i wyłącznie umowy pomiędzy bankiem a klientem, który wkłada do niego swoje pieniądze na określony odcinek czasu, dostając w zamian za to premię. To również jeden z najważniejszych wskaźników w bankowości, bowiem od wielkości oprocentowania lokat zależy cena, za jaką banki pożyczają sobie wzajemnie pieniądze. To z kolei ma kolosalny wpływ na oprocentowanie kredytów i pożyczek a pośrednio i na stan naszej gospodarki. Wzrastająca presja na Rade Polityki Pieniężnej, dotycząca podniesienia stóp procentowych lokat bankowych, może w końcu doprowadzić do ich wzrostu. Należy jednak uważać, aby takim krokiem nie schłodzić za bardzo naszego rozwoju, albowiem może to oznaczać regresję.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

You can leave a response, or trackback from your own site.