Prawa osoby posiadającej lokatę

Prawa osoby posiadającej lokatę

Każdy posiadacz lokaty ma także swoje prawa, które zawarte są w przepisach prawnych. Dokumentami, które normują wszystkie warunki osób posiadających lokaty jak również wszelkiego rodzaju inne rachunki bankowe jest oczywiście ustawa Prawo bankowe. Jeżeli osoba, która posiada lokatę w danym banku jest chora śmiertelnie ma prawo upoważnić najbliższą jej osobę do tej lokaty. Wówczas środki pieniężne może też wybrać współwłaściciel lokaty po upłynięciu czasu, na który to została zawarta. Także osoba, która nie jest pełnoletnia może także być posiadaczem lokaty, do której jednak upoważniony jest jeden z rodziców. Wówczas mogą oni wspólnie podejmować decyzję co zrobić z środkami pieniężnymi pochodzącymi z tej lokaty. Oczywiście właściciel lokaty zobowiązany jest także wywiązywać się z warunków zawarcia umowy z bankiem jak także w żaden sposób nie może mieć negatywnego wpływu na sytuację między stronami. Także jedynie osoba posiadająca lokatę może rozwiązać umowę z bankiem przed terminem jej upłynięcia. Jeżeli nie ma osoby upoważnionej nikt oprócz właściciela nie może wypłacić środków pieniężnych prędzej. Nikt oprócz banku i właściciela lokaty nie ma pojęcia ile ostało wpłaconych środków pieniężnych.