Specyficzny rodzaj lokaty antybelkowej

Specyficzny rodzaj lokaty antybelkowej

Jednym z najbardziej zadziwiających rodzajem lokat są oczywiście lokaty antybelkowe. Najczęściej są to lokaty, które nie znane są człowiekowi gdyż większość ludzi po prostu korzysta z normalnych lokat na odpowiedni termin. Tak, więc lokaty antybelkowe dzięki co dziennej kapitalizacji wszystkich rodzaju odsetek jak również poprzez wykorzystanie odpowiednich zapisów w ustawie podatkowej nie ma podstaw do odprowadzania podatku od dochodów kapitałowych czyli od tak zwanej Belki. Ten specyficzny rodzaj podatku zaokrąglony został do pełnych złotówek. Natomiast od pierwszego stycznia 2012 roku Ministerstwo Finansów zamierza wprowadzić odpowiednie zmiany w ustawie podatkowej. Wówczas ma doprowadzić do tego, że podatek nie będzie zaokrąglany do pełnych złotówek. Będzie on zaś zaokrąglany do pełnych groszy. Może to jednak oznaczać koniec tego specyficznego rodzaju depozytu. Dlatego właśnie ze względu na brak jakichkolwiek wiadomości na ten temat lokaty ludzie wolą korzystać z innych bardziej znanych rodzajów, które przyniosą dodatkowe im korzyści. Chcąc dowiedzieć się czegoś więcej na ten rodzaj lokaty należy szukać informacji na stronach internetowych, które w prosty sposób możemy wyszukać w Internecie.