Sposób na oszczędzanie

Sposób na oszczędzanie

Nowoczesne lokaty bankowe mają wiele twarzy – jak się okazuje jedną coraz bardziej popularnych propozycji stają się lokaty z codzienną kapitalizacją odsetek, podobnie jak lokaty progresywne. Jednak lokaty bankowe można w dzisiejszych czasach łączyć również z funduszami inwestycyjnymi, to propozycja dla osób, które gotowe są na większe ryzyko, celem osiągnięcia w dłuższej perspektywie większego zysku z inwestycji. Lokaty połączone z funduszem inwestycyjnym znajdują się obecnie w ofercie wielu banków. Produkty te mają prostą z założenia konstrukcję. Część środków wpłaconych przez klienta zabezpieczana jest na lokacie zapewniającej pewny zysk, a część inwestowana w jednostki uczestnictwa konkretnych funduszy. Podział ten oparty jest o najróżniejsze proporcje – wszystko zależy od konstrukcji konkretnego produktu – najczęściej spotykany podział to 50:50 lub 25:75. Taka konstrukcja tego rodzaju produktów ma za zadanie zapewnić klientowi pewny zysk z lokaty, a dodatkowo daje szansę na zarobienie na funduszu, w który inwestowana jest pozostała część środków. Nowoczesne lokaty bankowe sprawdzają się bardzo dobrze w dzisiejszym świecie, kiedy inwestowanie – na przykład na giełdzie wymaga naprawdę bardzo silnych nerwów.