Bank centralny oraz jego funkcje

Bank centralny oraz jego funkcje

Wiadomo, że nie można by było zawrzeć umowę z bankiem jeżeli nie byłoby takich instytucji. Dzięki temu, że powstały banki możemy zaciągać kredyty bankowe, otwierać konta bądź też wpłacać swoje środki pieniężne na lokatę na ściśle określony termin. Głównym bankiem jest oczywiście Narodowy Bank Polski. Warto też wiedzieć, że jego głównym celem jest utrzymanie poziomu cen na stabilnej pozycji. Także Narodowy Bank Polski wspiera jak tylko może politykę naszego rządu. Najważniejsze zadania Narodowego Banku Polskiego określa oczywiście ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Narodowym Banku Polskim. Do najważniejszych zadań tego właśnie banku należą między innymi organizowanie wszelkiego rodzaju rozliczeń pieniężnych, prowadzenie gospodarki rezerwami dewizowymi jak również regulowanie płynności banków czy też refinansowanie płynności banków oraz wiele innych zadań. Każdy człowiek powinien wiedzieć, że Narodowy Bank Polski posiada wyłączne prawo do emitowania wszelkiego rodzaju znaków pieniężnych obowiązujących w naszym kraju. Głównymi organami Narodowego Banku Polskiego są między innymi Prezes Narodowego Banku Polskiego, Rada Polityki Pieniężnej czy też wiele innych organów.