Czy warto refinansować kredyt hipoteczny

Czy warto refinansować kredyt hipoteczny

Kredyt refinansowy jest to takiego rodzaju kredyt, który jest uzyskiwany w celu spłacenia nim innego kredytu, który jest mniej korzystny dla spłacającego go kredytobiorcy. Innymi słowy można powiedzieć, że jest to zamiana kredytu mniej korzystnego na ten korzystniejszy – oczywiście w takim przypadku nie liczy się tylko i wyłącznie wysokość pojedynczej raty, lecz całość pozostająca do spłacenia, przy uwzględnieniu wszystkich kosztów obu kredytów. Najczęściej tego rodzaju rozwiązanie jest stosowane w przypadku kredytów hipotecznych, mechanizm jest generalnie taki, że kredyt spłacany w walucie obcej, we frankach szwajcarskich lub tez w euro, zamieniany jest na kredyt wzięty w złotówkach. Taka operacja opłaci się dla tych osób, które brały kredytu hipoteczne, w roku 2009 lub w pierwszej połowie roku 2010 – można wtedy obniżyć ratę nawet o 10 do 12 procent. Ta korzystna sytuacja dotyczy kredytów walutowych zarówno udzielonych jako indeksowane, jak i te denominowane. Jednakże przed powzięciem decyzji o refinansowaniu kredytu hipotecznego należałoby odwiedzić kilka banków, porównać wysokość obecnego oprocentowania, wysokości marży. Oczywiście przedtem warto tez sprawdzić, jakie będą koszty wcześniejszej spłaty kredytu pierwotnego, gdyż jeśli będzie ona na wysokim poziomie, cała operacja może okazać się zupełnie nieopłacalna.