Co tak naprawdę robi bank?

Co tak naprawdę robi bank?

Z definicji banku wynika, że jest on osobą prawną utworzoną zgodnie z przepisami ustaw. Warunki formalne, jakie powinien spełniać bank, można podzielić na trzy kategorie: kapitałowe, personalne oraz lokalowe. Według słownika ekonomicznego i finansowego bank to przedsiębiorstwo, w którym główną formą działalności jest przyjmowanie od klientów środków pieniężnych w celu zastosowania ich na własny rachunek w ramach operacji udzielania kredytów lub innych operacji finansowych. Należy podkreślić, że bank to organizacja, w której o jej sukcesie decydują pracownicy, świadczący klientom usługi finansowe dostosowane do ich potrzeb. Obejmuje swoją działalnością warunki zewnętrzne, czyli m.in. klientów, konkurentów, właścicieli oraz warunki wewnętrzne: system zarządzania, strukturę organizacyjną, zasoby ludzkie, kapitał oraz informację. Jedną z podstawowych funkcji banków jest działalność związana z prowadzeniem kont bankowych. Otworzenie konta osobistego wiąże się z każdym działaniem, które chcemy rozpocząć w jakimkolwiek banku. Jednak w różnych bankach, są dostępne różne rodzaje kont. Trzeba dokładnie przeczytać warunki prowadzenia rachunku bankowego, ponieważ obecnie na rynku usług finansowych, można znaleźć bez problemu konta, za które nie musimy nic płacić, jeżeli spełniamy ich warunki.