Czy kredyt w euro jest obecnie opłacalny

Czy kredyt w euro jest obecnie opłacalny

Jeszcze kilka lat temu ogromna większość kredytobiorców, pragnących kupić dom, działkę budowlaną czy mieszkanie, korzystała z kredytu hipotecznego w walutach obcych, najchętniej brano kredyty we franku szwajcarskim – były relatywnie nisko oprocentowane, korzystne też były zasady ich udzielania, w miarę uproszczone procedury. Jednak od już ponad roku takie kredyty są praktycznie w naszym kraju niedostępne, więc z walut obcych pozostało jeszcze euro. Czy obecnie warto jest skorzystać z kredytu, hipotecznego lub gotówkowego, w tej właśnie walucie? Analitycy oceniają, że obecnie już taki kredyt walutowy nie posiada tych cech atrakcyjności, jakie były przed kilkoma laty. Oprocentowanie kredytu walutowego jest obecnie wyższe niż kiedyś, podobnie wygląda kwestia pobieranych przez bank prowizji – powoli zrównują się one z wysokością prowizji oferowanych przy kredytach hipotecznych złotówkowych. Do tego dochodzi jeszcze ryzyko kursowe, co jest szczególnie istotne w sytuacji, kiedy nasza złotówka czasami w ciągu kilku dni gwałtownie słabnie, w stosunku do głównych walut europejskich czy światowych. Dodatkowym jakby obciążeniem kredytu wziętego w euro jest konieczność płacenia tak zwanego spreadu, co często jest kwotą niebagatelną, jeżeli mamy do spłacenia kredyt o znacznej wysokości. Dodatkowym elementem zniechęcającym do ubiegania się o kredyt w euro jest ustalenie na wysokim poziomie kryteriów uprawniających do jego otrzymania.