Czy warto oszczędzać ?

Czy warto oszczędzać ?

Wszystkie tzw. poradniki dobrego życia uczą nas, że powinniśmy mieć odłożone pieniądze na czarną godzinę, zabezpieczoną spokojną starość i godną emeryturę. To wszystko prawda i jest to bardzo ważne, ale powinniśmy również cieszyć się życiem. Tak naprawdę bowiem zarobione nawet duże pieniądze mają niewielką wartość, jeżeli nie jesteśmy w stanie znaleźć czasu, a w późniejszym wieku również i sił, aby cieszyć się ich wydawaniem. W tym sensie oczywiście warto zadbać o dobra materialne, ale bardzo ważne są też chwile spędzone z bliskimi nam osobami, odwiedzone piękne i niezapomniane miejsca, poznani ciekawi ludzie. Te uroki życia są nieprzeliczalne na pieniądze i nieraz warto wydać nieco więcej, żeby się nimi móc cieszyć. Odłożone duże pieniądze na emeryturze wydamy bowiem jedynie na lekarzy i leczenie, jeśli będziemy schorowani wskutek nadmiernej pracy. Nie zatraćmy się jednak też w uciechach życia – pieniądze wprawdzie szczęścia nie dają, ale bez pewnej ilości pieniądza, bez zaspokojenia podstawowych potrzeb szczęścia osiągnąć też się nie da. Tak więc powinniśmy znaleźć złoty środek pomiędzy zarabianiem pieniędzy, a więc także zakładaniem lokat, a radością z ich wydawania, wydawania nie tylko dla siebie.