Czym jest lokata rentierska ?

Czym jest lokata rentierska ?

Jest to szczególna forma lokaty. W przypadku innych lokat odsetki są kapitalizowane po określonym terminie, najczęściej miesięcznym, natomiast wypłacane po zakończeniu umowy. Natomiast w przypadku lokaty rentierskiej naliczane odsetki są systematycznie przelewane na wskazane przez właściciela konto. Jest to związane z tym, że ideą lokaty rentierskiej jest pozostawienie głównej kwoty lokaty na niezmienionym poziomie, natomiast odsetki stanowią uzupełnienie domowego budżetu. Oferta tej lokaty jest skierowana do osób, które posiadają bardzo duże oszczędności, gdyż kwota wypłacanych odsetek przy oprocentowaniu rzędu 4-5% nie jest zbyt duża. Jeśli przykładowo na lokatę rentierską chcielibyśmy przeznaczyć „tylko” 100 tys. zł, to przy oprocentowaniu 5% roczna suma odsetek wyniosłaby 5000 zł, a miesięczna niecałe 417 zł. Oczywiście przy znacznie większych kwotach lokaty rentierskiej możemy spróbować wynegocjować nieco wyższe oprocentowanie, ale nie zmienia to faktu, że utrzymać się tylko z odsetek bylibyśmy w stanie dopiero wtedy, gdyby lokata opiewała na sumę pół miliona złotych. Niemniej jednak nawet przy niższych kwotach odsetki z lokaty rentierskiej pozwalają uzupełnić stosunkowo niewielkie dochody zwłaszcza starszych ludzi.