Inwestowanie pieniędzy w lokaty jest dobre

Inwestowanie pieniędzy w lokaty jest dobre

Wszyscy chyba znają bardzo często przytaczaną na lekcjach języka polskiego czy to religii przypowieść o talentach. Mowa jest w niej o pieniądzach, które otrzymał każdy z trzech służących. Dwóch z nich wykorzystało je w należyty i właściwy sposób, mnożąc w ten sposób swoje zyski. Jeden natomiast wykopał łopatą głęboki dół i tam wrzucił otrzymane przez jego pana talenty, nie skracać nic co prawda, ale też nie zyskując. Kiedy pan powrócił z podróży, pochwalił tych, którzy zainwestowali otrzymany dar. Trzeci sługa został wydalony z domu, gdyż pan uznał go za złego sługę. Przypowieść można odnieść do współczesnych nam czasów. Ludzie bardzo często zachowują się jak trzeci, bojący się ryzyka sługa i trzymają zbierane ciężko oszczędności do przysłowiowej skarpety. Nie jest to dobry sposób, gdyż pieniądze leżą bez celu, a można znaleźć dla nich lepsze miejsce. Tym lepszym sposobem na wykorzystanie pieniędzy jest umieszczenie ich na lokacie bankowej, która pełni rolę inwestycji, której dokonali słudzy mnożący majątek pana. Lokaty są doskonałym pomysłem, bo oszczędności leżą bezpiecznie w banku, a dodatkowo są każdego miesiąca powiększane o pewne stałe kwoty pieniędzy. A któż z nas nie chciałby mieć ich coraz więcej?