Jeśli kredyt walutowy, to jaki

Jeśli kredyt walutowy, to jaki

Od dłuższego już czasu banki praktycznie wycofały się z udzielania kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich, obecnie są w naszych bankach dostępne kredyty głównie w euro, jeśli bierzemy pod uwagę obce waluty. Warto jednak mieś świadomość, że możemy wziąć kredyt na przykład w euro, ale możemy być narażeni na ryzyko walutowe w większym albo też w mniejszym stopniu. Wynika to z faktu, że decydując się na kredyt hipoteczny w obcej walucie, mamy do wyboru: kredyt tak zwany indeksowany oraz kredyt denominowany. W obu wspomnianych rodzajach kredytów istnieje oczywiście ryzyko kursowe, jednak może ono przybierać inną formę. Przy kredycie walutowym indeksowanym jest zasada, że mamy zagwarantowaną wysokość kredytu określoną w złotówkach, co przy sytuacji na przykład podzielenia kredytu na kolejne transze, co się bardzo często zdarza, może wpłynąć ostatecznie na inną wysokość kredytu finalnego, niż wnioskowaliśmy na wstępie – a wszystko przez ryzyko kursowe. Drugi rodzaj kredytu – denominowany powoduje, że jeśli wnioskujemy na przykład określoną kwotę w złotówkach, to w dniu otrzymania kredytu dostaniemy taką ilość kredytu dokładnie, o jaką wnioskowaliśmy i niezależne to jest od kursu danej waluty tego konkretnego dnia. Tak więc decydując się na kredyt hipoteczny walutowy denominowany, od samego początku mamy pełną świadomość, w jakiej wysokości jest nasze zadłużenie zarówno w obcej walucie, jak i oczywiście wyrażonej w złotych – nie istnieje więc w danym przypadku ryzyko kursowe.