Kredyt dla emeryta – czy łatwo osiągalny

Kredyt dla emeryta – czy łatwo osiągalny

Banki w naszym kraju obecnie stosują zaostrzoną procedurę przyznawania kredytów, nie tylko tych hipotecznych, ale też i zwykłych kredytów gotówkowych czy limitów w koncie kredytowym. Obawiają się, aby nie nastąpiła u nas sytuacja taka jak w wielu krajach zachodnich, gdzie poprzez zbyt lekkomyślne udzielanie kredytów kłopoty ma wiele banków. Dlatego tez banki preferują wśród kredytobiorców osoby, które poza dobrą historią kredytową posiadają stałe źródło dochodów. Okazuje się, że właśnie z tego powodu emeryci oraz renciści są docelową grupą wielu banków, jeśli chodzi o drobne kredyty gotówkowe. I faktycznie, taki emeryt jest pewniejszym klientem niż nawet urzędnik państwowy na wysokim stanowisku, które może przecież stracić w różnych okolicznościach – emeryt zaś stanowiska nie straci. Niektóre banki udzielają pożyczki emerytom do określonego wieku, na przykład do 75 roku życia, inne jednak nie stosują tego kryterium i nie pytają nawet o wiek, jeśli dodatkowo przy kredycie jest wykupione ubezpieczenie. Jeśli natomiast rencista stara się o kredyt gotówkowy, także otrzyma go, jeśli ma przyznane świadczenie bezterminowo albo jeśli termin spłaty rat będzie zawarty w terminie, do kiedy rencista ma przyznane świadczenie pieniężne. Rencista jest jeszcze dlatego bardziej wiarygodnym klientem niż młody człowiek, gdyż jest traktowany jako bardziej odpowiedzialny, poza tym raczej nie wyjedzie za granicę za pracą, jak to się zdarza wśród młodych klientów banków.