Lokata bankowa - tam można bezpiecznie ulokować oszczędności

Lokata bankowa – tam można bezpiecznie ulokować oszczędności

Posiadając nadwyżkę środków finansowych w portfelu, ludzie rozglądają się, gdzie można by zainwestować, żeby nie tylko nie stracić, ale żeby taka lokata kapitału przyniosła odpowiednie zyski, na pewno rekompensujące coroczną inflację – zjawisko, od którego nie ma ucieczki. Taka lokata powinna być jednocześnie bezpieczna, by nie okazało się, że zamiast spodziewanego zysku jest strata albo zysk symboliczny. Jedną z opcji jest ulokowanie pieniędzy w banku na tak zwanej lokacie bankowej terminowej – jest to bezpieczny sposób odkładania oszczędności, bowiem chroni nas gwarancja bankowa. Nie tak dawno wysokość gwarancji bankowej została podniesiona z kwoty 50 tysięcy euro do kwoty 100 tysięcy euro, co jest wyznacznikiem bezpieczeństwa pieniędzy ulokowanych w banku. Banki podlegają stałej kontroli ze strony Komisji Nadzoru Finansowego, która czuwa, by w danym banku wszystko przebiegało zgodnie z procedurami, a jednocześnie by bank respektował kolejne wydawane przez Komisję zalecenia. Taka sytuacja sprawia, że pieniądze ulokowane w bankach posiadają wysoki stopień bezpieczeństwa. Lokaty bankowe obecnie oferują najczęściej oprocentowane na poziomie oscylującym w granicach 5 – 5,5 procent w skali roku. Nie jest to może jakiś rewelacyjny zysk, przewyższa tylko minimalnie poziom obecnej inflacji, jednak w świecie finansowych zawirowań i niepewności na rynkach jest to całkiem dobra inwestycja. Na pewno warunkiem niezbędnym do skorzystania z tego rodzaju ulokowania swoich pieniędzy jest brak konieczności wybierania oszczędności przed terminem określonym w lokacie, bowiem wtedy na pewno stracimy na takiej inwestycji.