Lokaty w bankach i w instytucjach parabankowych

Lokaty w bankach i w instytucjach parabankowych

Jak pokazują ostatnie badania, nasi rodacy nie do końca odróżniają banki od różnego rodzaju instytucji pozabankowych, które prowadzą podobną działalność. Dlatego też często lokują pieniądze w instytucjach pozabankowych, nie zdając sobie zazwyczaj sprawy, że taka inwestycja nie jest do końca bezpieczna. Instytucje pozabankowe kuszą klientów wyższym oprocentowaniem lokat, można jako przykład przytoczyć taką sytuacje, że bank daje na lokacie roczne oprocentowanie w wysokości 5 do 6 procent, natomiast instytucje pozabankowe, zajmujące się finansami, oferują lokaty nawet na 13 czy 15 procent, czyli przebijają swoją ofertą instytucje czysto bankowe nawet dwukrotnie. Jednak nie każdy klient takiej instytucji zdaje sobie sprawę, że jego pieniądze w bankach polskich są bezpieczne, bowiem Bankowy Fundusz Gwarancyjny gwarantuje bezpieczeństwo lokat bankowych klientów banków nawet do kwoty 100 000 euro. Tymczasem instytucje pozabankowe nie posiadają żadnych gwarancji bankowych, więc na przykład w sytuacji ogłoszenia przez taką firmę bankructwa odzyskanie pieniędzy ulokowanych w takiej instytucji jest bardzo trudne, a często wręcz niemożliwe. Tak więc każdy, kto decyduje się na ulokowaniu swoich oszczędności na lokacie w instytucji pozabankowej podejmuje duże ryzyko, na własny koszt i własna odpowiedzialność.