Pożyczanie ponad swoje możliwości

Pożyczanie ponad swoje możliwości

Przez wiele lat zaciąganie pożyczek na finansowanie swojego funkcjonowania było czymś całkowicie naturalnym i bankierzy z wielką chęcią skupowali akcje za miliardy euro od państw Unii Europejskiej. Przekonanie o tym, że nie ma na rynku bezpieczniejszych kredytów jak te udzielane całym państwom było oparte na bardzo jasnych przesłankach ekonomicznych, ale jednak recesji nie da się wyeliminować z naturalnego cyklu życia kapitalistycznej gospodarki żadnymi sposobami. Kredyty w istocie pomogły niejednemu małemu państwu wyjść ze starej ery i wprowadzić ważne reformy, innowacje, przeprowadzić ważne i kosztowne inwestycje jak chociażby renowacja sieci komunikacyjnej. Bez kredytów kraje te przez długie lata nie mogłyby pozwolić sobie na wykonanie tych bardzo ważnych prac. Wszystko to przynosi oczekiwane rezultaty tylko tak długo, jak kredytobiorcy nie mają żadnych problemów z regularnym oddawaniem rat. W dobie recesji jest to jednak bardzo trudno i gdy nagle załamaniu uległ cały rynek nieruchomości w USA, natychmiast doszło do bankructw nie tylko wśród zwykłych gospodarstw domowych, ale także wielkich banków. Te w trakcie upadania doprowadzają do niewypłacalności kolejnych podmiotów i w ten sposób dochodzi do nasilenia się scenariusza recesyjnego. Dzisiaj otrzymać kredyt jest nieporównywalnie trudniej.