Różne rodzaje przyznawanych kredytów

Różne rodzaje przyznawanych kredytów

Bank jest placówką, która udziela nam wszelkiego rodzaju kredytów. Te są uwarunkowane oprocentowaniem i prowizją od zawarcia umowy. Kredyt może zaciągnąć każda osoba, która jest w stanie przedstawić dokumenty, będące potwierdzeniem możliwości spłaty zaciągniętej sumy, w określonym przez bank terminie. Kredyt bankowy może zaciągnąć jedna osoba, spółka, ale także każda firma, czy nawet większe przedsiębiorstwo. Każdy kredyt jest przyznawany po sporządzeniu odpowiedniej umowy, która zawiera wszystkie informacje na temat zawartej transakcji. Kredyt to swego rodzaju pożyczka, którą możemy podzielić na: kredyt bankowy, kredyt hipoteczny, kredyt obrotowy, kredyt konsumpcyjny, kredyt społeczny, kredyt inwestycyjny, kredyt towarowy, kredyt w rachunku bieżącym, kredyt w rachunku kredytowym, kredyt lombardowy i w końcu kredyt konsumencki. Jak zatem widać jest to bardzo szerokie pojęcie. Można też uwzględnić, że kredyt hipoteczny możemy podzielić na budowlano-hipoteczny, pożyczkę hipoteczną, kredyt w walucie krajowej i kredyt walutowy, będący operacją przeliczania waluty krajowej na zagraniczną. Kolejną wzmianką jest podzielenie kredytu towarowego na dwa odrębne, czyli kredyt kupiecki i kredyt handlowy. Zatem aby wiedzieć, jaki chcemy zaciągnąć kredyt warto się zapoznać z przedstawionymi wyżej pojęciami.