Szybki zysk czy niepotrzebne ryzyko – czy warto inwestować w lokaty

Szybki zysk czy niepotrzebne ryzyko – czy warto inwestować w lokaty

Inwestowanie w lokaty to przedsięwzięcie, które niesie ze sobą, podobnie, jak w przypadku innych produktów bankowych, zarówno zyski, jak i ryzyko inwestycyjne. Używając lokat, jako szybkiego sposobu na zwiększenie własnych oszczędności i posiadanych aktywów musimy uzbroić się nieco w cierpliwość, ponieważ, takie produkty bankowe, jak lokaty, aby przynosiły jakiekolwiek zyski muszą być „zamrożone” lub inaczej mówiąc oddane do dyspozycji banku. Bank posiadając pieniądze swoich klientów może nimi w wyznaczonym terminie rozporządzać zwiększając tym samym swój kapitał. Mówiąc profesjonalnym językiem bank obraca środkami pieniężnymi swoich klientów, aby móc np. udzielać im kredytów gotówkowych lub wypłacać procent chociażby z lokat lub własnych obligacji. Szybki zysk z stosunku do lokat może oznaczać jedynie okres najkrótszego trwania lokaty, który w wielu instytucjach bankowych równa się trzymiesięcznemu okresowi. Jeśli chodzi o ryzyko inwestycyjne, to inwestycje te są w równym stopniu niebezpieczne. Przy lokatach bankowych istnieje możliwość bankructwa banku i nie wypłacania środków pieniężnych dla właścicieli lokat, natomiast w przypadku obligacji, ich właściciel może nie wykupić ich, przez co nie otrzymamy nie tylko zainwestowanych kwot, ale też należnych procentów. Trzeba jednak zaznaczyć, iż produkty te są objęte gwarantowanym funduszem pochodzącym od Skarbu Państwa.