Udzielanie kredytu w rachunku kredytowym

Udzielanie kredytu w rachunku kredytowym

Kredyt w rachunku kredytowym ma odniesienie do kilku sytuacji i w zależności od nich są przydzielane poszczególne pożyczki. Zatem rozróżniamy takie kredyty, jak: docelowy, na wymagane zobowiązania, kredyt kasowy, oraz kredyt sezonowy. Można tez wspomnieć o udzielaniu linii kredytowej. Kredyt docelowy ukierunkowany jest na finansowanie jednego konkretnego działania. Kredyt na wymagane zobowiązania natomiast, to kredyt przyznawany na kilka miesięcy i służy do zniwelowania problemów płatniczych, na zasadzie spłacenia określonego typu trudności. Kiedy zdarzy się sytuacja, że akurat w kasie brakuje środków pieniężnych, można skorzystać z kredytu kasowego. Kredyt sezonowy najczęściej występuje w niedużych spółkach i jest on spłacany regularnie w określonych odstępach czasowych. Może to być spłata co trzymiesięczna, określana, jako kwartał, lub zależna od danej pory roku, albo też jeszcze jakaś inna. Odbywa się to na zasadach ustalonych przez dany bank i często są to z reguły bardzo przystępne warunki. Co do linii kredytowej, to określa ona pewien limit, który pozwala kredytobiorcy na przekroczenie pewnej kwoty, w wyniku czego klient ma do spłacenia pewien dług. Jest to oczywiście zadłużenie ujęte w sztywnych ramach, w oparciu o spisaną wcześniej umowę. Należne zadłużenie należy spłacić w określonym przez bank okresie, tak by uniknąć odsetek z tytułu nie wywiązania się w terminie ze spłaty.