Umowa dotycząca kredytu konsumenckiego

Umowa dotycząca kredytu konsumenckiego

Ustawa regulująca prawa i obowiązki dotyczące kredytów konsumenckich została ustanowiona 12 maja 2011 roku i obowiązuje po dziś dzień. Kredyt taki został uwarunkowany granicą, która wynosi maksymalnie 255.550 złotych i nie można jej przekroczyć w myśl ustawy. Jeżeli chodzi o samą umowę, to kredytobiorca powinien poradzić się eksperta, który może pomóc w sporządzeniu takiego pisma, gdyż jest to dosyć szczegółowy i skomplikowany dla każdego laika dokument. Tym bardziej, ze do złożenia go jest zobligowany kredytobiorca. Co zawiera taka umowa? Wszelkie dane dotyczące obu stron. Warunki dotyczące spłaty kredytu, czyli sposób uregulowania należności, wraz z odsetkami, oraz termin spłaty. Musi być oczywiście zawarta kwota, na jaką ma być udzielony kredyt. Kredyt to także zabezpieczenie go i opłaty, które się z nim bezpośrednio wiążą, a także informacja o całej wartości kredytu, określana, jako RRSO. Te kwestie też muszą być zawarte w umowie. Ale to nie wszystko, ponieważ ważne jest też poinformowanie, jakie dodatkowe wydatki może ponieść kredytobiorca. Ostatnim punktem umowy jest wiadomość dotycząca możliwości do przedterminowego uregulowania długu. Jednak to jest podstawowa zawartość umowy, ponieważ w przypadku przeznaczenia kredytu na pozyskanie konkretnej rzeczy, należy dostarczyć do pisma wszystkie niezbędne informacje na jej temat.