Zerwanie lokaty bankowej

Zerwanie lokaty bankowej

Pieniądze z lokaty bankowej może wycofać jeszcze przed terminem upływu, ale wiąże się to z utraceniem pewnych pieniędzy. Oczywiście zerwanie lokaty powoduje utracenie korzyści z oprocentowania, ale w żadnym wypadku z utraty choćby części kapitału. Na przykład jeśli wpłacamy tysiąc złotych na lokatę nawet po zerwaniu umowy wtedy zawsze otrzymujemy tysiąc złoty. Skutkiem zerwania umowy jest utrata części pieniędzy związanej z oprocentowaniem. Bank najczęściej nalicza nam połowę oprocentowania w którym okresie trwała lokata. Natomiast jeśli lokata zerwana została po trzech miesiącach wtedy ban nalicza odsetki nalicza za trzy miesiące jej trwania i polowe za pozostały okres. Ale musimy się liczyć z tym ze w niektórych bankach jeśli zrywamy lokaty wtedy na oprocentowanie nie możemy liczyć. Natomiast jeśli nie jesteśmy na jak lokatę ulokować pieniądze wtedy wybierajmy lokaty dynamiczne. Wtedy po zakończeniu każdego miesiąca będą nam przysługiwać odsetki. Wtedy decyzja o likwidacji lokaty będzie o dużo łatwiejsza. Lokaty bankowe są dla nas dość dobrym rozwiązaniem i dość dużo osób korzysta własne z takiej opcji. Lokaty bankowe są dobre jeśli jest duże oprocentowanie.