Czy nowa ustawa o kredycie konsumenckim jest korzystna dla klienta

Czy nowa ustawa o kredycie konsumenckim jest korzystna dla klienta

W roku 2012 wszyscy, którzy ubiegają się o kredyt konsumencki w naszym kraju, objęci są nową regulacją prawną w tym zakresie, która weszła w życie pod koniec roku 2011. Czy nowa ustawa jest korzystna dla klienta, jakie wprowadza istotne zmiany w kwestii otrzymania kredytu konsumenckiego? Niewątpliwą zaletą nowego rozwiązania prawnego w tym zakresie jest bardziej czytelna, łatwiejsza dla klienta możliwość porównania ofert poszczególnych banków oraz świadomość, jeszcze przed otrzymaniem kredytu, jakie bierze na siebie zobowiązanie, jaki jest całkowity koszt kredytu, a nie tak jak było poprzednio, że klient dowiadywał się tylko o poszczególnych składnikach kosztów (jeśli był dociekliwy). Obecnie wszystkie banki zobowiązane są oferować każdemu pytającemu o kredyt konsumencki kompletne wyliczenie kredytu i jego całkowitych kosztów, a więc opłaty przygotowawczej, marży, odsetek nominalnych kredytu i wysokości – kosztu ubezpieczenia, jeśli jest obowiązkowo do wykupienia przy kredycie. Co ciekawe, to wszystkie banki tego rodzaju informacje muszą dostarczyć klientowi na jednakowych drukach, wobec czego z łatwością będzie można porównać kredyty poszczególnych banków, jeśli chodzi o całkowity koszt danego produktu finansowego. Zgodnie z nową ustawą klient może też odstąpić od kredytu w ciągu 14 dni od jego otrzymania, a jeśli uzasadni swoją decyzje, nie będzie musiał ponosić żadnych dodatkowych kosztów.