Bank w systemie bankowym.

Bank w systemie bankowym.

System bankowy danego państwa to ogół banków funkcjonujących w danym czasie i na określonym terytorium, których zakres działalności uregulowany jest w przepisach prawa bankowego danego państwa. Na skutek usamodzielnienia się banków centralnych w krajach o gospodarce rynkowej, ma powszechnie charakter dwustopniowy, w którym występuje bank centralny, posiadający wyłączność na emisję pieniądza (bank emisyjny) oraz banki komercyjne, prowadzące właściwą działalność bankową. Na system bankowy składają się: bank centralny, banki kredytowe, depozytowe oraz banki inwestycyjne (państwowe i prywatne), także instytucje o charakterze koordynacyjnym, doradczym i kontrolnym. We współczesnej gospodarce rynkowej funkcjonuje dwustopniowy system bankowy składający się z banku centralnego i podlegającej mu w zakresie polityki pieniężno- kredytowej, innych banków. Obecnie banki skupiają się na prowadzeniu kont osobistych swoich klientów. Jest to potrzebne i przydatne, ponieważ chcąc dostać kredyt lub otworzyć lokatę – trzeba takie konta otworzyć. Rachunki bankowe najczęściej mają darmowe prowadzenie konta i duży wybór bankomatów z darmową wypłatą. Szukajmy, zatem kont bankowych, za których prowadzenie poniesiemy jak najniższe koszty. Bardzo wygodny jest też dostęp do konta przez Internet. Pozwala on na samodzielną weryfikację konta o każdej porze.