Ciekawe oferty lokat – lokaty dwuwalutowe

Ciekawe oferty lokat – lokaty dwuwalutowe

Lokaty są produktem bankowym nie tylko dla osób zamożnych, ale wszystkich tych, którzy realnie myślą o oszczędzaniu i nie zamierzają swoich oszczędności przechowywać w przysłowiowej skarpetce. Oczywiście z realnego punktu widzenia i w trosce o większy zysk wiadomą sprawą jest, iż większa suma lokaty jest równoznaczna z większym procentem przypisanym przez bank dla jego klienta. Dla instytucji oraz prywatnych przedsiębiorców banki przedstawiają ciekawą ofertę lokaty, a mianowicie lokatę dwuwalutową. Dlaczego jest ona skierowana jedynie do wybranej grupy osób lub organów? Dlatego, iż minimalny wkład, jaki trzeba posiadać, aby móc ulokować środki pieniężne na lokacie dwuwalutowej to równowartość 25 tyś. naszej waluty krajowej. Produkt ten jest jednak wykorzystywany przez zakłady lub przedsiębiorstwa, które lokując otrzymane w drodze zysku produkcyjnego lub usługowego pieniądze zyskują dodatkowo środki na dalszą możliwość utrzymania własnej płynności finansowej. Fundusze te mogą być lokowane najmniej na dwa tygodnie, a najwięcej na jeden rok, a walutę, która będzie podlegać oprocentowaniu klient wybiera sam. Po rozmowie z przedstawicielem banku, który przedstawia mu najlepsze rozwiązania połączenia walut, klient samodzielnie podejmuje decyzję. Związana ona jest z aktualnym ruchem na giełdzie walut i papierów wartościowych.