Czym jest lokata bankowa ?

Czym jest lokata bankowa ?

Chcąc ulokować swoje pieniądze na lokacie bankowej, oczywiście przychodzimy do danego banku, po uprzednim upewnieniu się, że jego oferta w tym zakresie nam odpowiada. Istotą lokaty jest to, że klient oddaje pieniądze bankowi na przechowanie, a bank zobowiązuje mu się w określonym czasie oddać powierzone mu pieniądze wraz z określonymi w umowie zawarcia lokaty odsetkami. Wiele lokat ma status odnawialnych, co oznacza, że po okresie obowiązywania umowy nie wygasają, tylko automatycznie są przedłużane na taki sam następny okres. Częstym w bankach zjawiskiem jest również to, że niezwłocznie po wygaśnięciu danej lokaty, zwłaszcza jeśli jej warunki były promocyjne w stosunku do standardowej oferty banku, klientowi proponowana jest kolejna lokata, z reguły również na promocyjnych warunkach. W okresie obowiązywania lokaty bank obraca powierzonymi mu pieniędzmi, przeznaczając je z reguły na udzielanie kredytów i z zarobionych z tego tytułu środków uzyskuje fundusze niezbędne do zapłacenia klientowi odsetek z tytułu lokaty. W związku z tym, że oprocentowanie kredytów jest znacznie wyższe niż lokat, banki, którym zależy na udzieleniu dużej ilości kredytów, oferują również swym klientom wysokie oprocentowanie lokat.