Czym jest lokata inwestycyjna ?

Czym jest lokata inwestycyjna ?

Lokata inwestycyjna łączy cechy tradycyjnej lokaty bankowej z inwestycją w papiery wartościowe na giełdzie. Środki złożone przez klienta na lokacie mogą więc być inwestowane w obligacje, akcje przedsiębiorstw polskich i zagranicznych, a także w opcje na indeksy giełdowe na polskiej giełdzie i na giełdach zagranicznych. Proporcja tych inwestycji zależy od stopnia ryzyka, jaki jest dopuszczalny przy danej lokacie, a także od tego, jakie inwestycje są wymagane do osiągnięcia gwarantowanego zysku. Cechą charakterystyczną lokat inwestycyjnych jest to, że podobnie jak lokaty promocyjne nie są w stałej ofercie danego banku, a jedynie dostępne przez określony czas. Ważne jest również to, że są one zawierane z reguły na dłuższy czas niż tradycyjne lokaty, nawet na okres pięciu lat, a także to, że wymagana minimalna kwota przy ich założeniu jest z reguły wyższa niż przy lokacie standardowej. Przy ocenie lokat inwestycyjnych należy pamiętać, iż podawany gwarantowany zysk z tej lokaty dotyczy całego okresu jej trwania, więc faktyczny zysk roczny jest proporcjonalnie niższy i często nie odbiega znacząco od lokaty terminowej. Możemy jednak liczyć także, szczególnie w okresie dobrej koniunktury na giełdzie, na dodatkowy zysk.