Czym są lokaty negocjowane ?

Fachowe doradztwo

Fachowe doradztwo – Bank oferuje także zazwyczaj swoim klientom lokaty negocjowane. Wymogiem możliwości ich oferowania jest wysoka kwota lokaty, której próg może się różnić w zależności od banku, ale wynosi minimum kilkadziesiąt tysięcy złotych. Dla klientów dysponujących taką gotówką oferowane są wyższe stawki oprocentowania niż w przypadku standardowych lokat. Ustalane są one w zależności od aktualnego oprocentowania środków na rynku międzybankowym, przy czym klient ma niekiedy również możliwość wpłynięcia na wysokość oprocentowania. Efektem tych dwóch czynników jest oprocentowanie o kilka dziesiątych lub nawet cały punkt procentowy wyższe od standardowego, co wydaje się niewielką różnicą, ale przy wysokiej kwocie lokaty ma znaczenie. Na przykład dla lokaty w wysokości 100.000 zł oprocentowanie wyższe o jeden punkt procentowy daje w skali roku tysiąc złotych więcej odsetek (pomijając podatek Belki). Z korzystnych efektów lokaty negocjowanej zadowolony jest klient, ale także bank, bo otrzymał pokaźny zastrzyk środków, które może przeznaczyć na akcję kredytową. Ciekawostką może być fakt, że niekiedy dla klienta może być korzystniejsze założenie lokaty promocyjnej, bo akurat w danym momencie może mieć ona oprocentowanie wyższe nawet od lokaty negocjowanej.