Różnice między kredytem a gotówką

Rodzaje kredytów

Rodzaje kredytów to swego rodzaju pożyczka najczęściej udzielana przez bank. Aby jednak taka transakcja była opłacalna dla kredytodawcy, pobiera się prowizję i nalicza odsetki. Co ciekawe dla banku lepszą opcją jest nie wywiązanie się klienta z umowy, gdyż wtedy nalicza się także odsetki karne i w efekcie kwota spłaty jest wyższa, niż było wcześniej przewidziane i ustalone. To tak tytułem wstępu. Marketing ma to do siebie, że czasem stosuje pewne chwyty, by osiągnąć określony cel. Marketing to również dziedzina mająca ścisły związek z różnymi instytucjami finansowymi. Te działają na zasadzie wprowadzania do obiegu pożyczek, które określają, jako kredyt gotówkowy co jest niepoprawnym skojarzeniem, ale dobrze działa na klienta. Tymczasem pożyczka, choć jest pewnym rodzajem kredytu, tak naprawdę znacznie się od niego różni. Zachodzi zatem pytanie, co jest czynnikiem, który odróżnia pożyczkę od kredytu. Przyczyn jest kilka. Regulowana kodeksem cywilnym pożyczka może dotyczyć nie tylko pieniędzy, ale również przedmiotów, o czym przy udzielaniu kredytu nie ma mowy. Odnosi się to jednak tylko do konkretnego gatunku danej rzeczy. Co istotne pożyczka może przynieść korzyści zarówno jednej, jak i obu stronom, gdy w przypadku kredytu taką korzyść można przydzielić jedynie kredytodawcy, który na interesie nic nie traci i ma pewny zysk.