Gdzie naszych oszczędności nie pochłonie inflacja

Gdzie naszych oszczędności nie pochłonie inflacja

Każdy, kto posiada uzbierany kapitał, rozgląda się za takim ulokowaniem swoich oszczędności, by móc spać spokojnie, a pieniądze będą pięknie i wydajnie pracowały. Na naszym rynku jest wiele różnych sposobów na ulokowanie pieniędzy w celu osiągnięcia zysku. Generalnie panuje jedna zasada, że te inwestycje, które mogą przynieść duży zysk, nie są do końca pewne i bezpieczne, takie inwestowanie pieniędzy zawiera element jakby hazardu. I odwrotnie – jeśli mamy 100 procentowe bezpieczeństwo naszych pieniędzy, a więc na przykład lokata bankowa czy konto bankowe oszczędnościowe, to zyski osiągnięte w ten sposób nie są oszałamiające, a często nawet są na poziomie panującej w danym czasie inflacji lub też mniejsze. Obecnie dość ciekawym sposobem na bezpieczne, a zarazem zyskowne ulokowanie pieniędzy jest zakup obligacji skarbu państwa. Taka lokata kapitału z jednej strony jest najbezpieczniejszą z możliwych, bowiem posiada gwarancje skarbu państwa, z drugiej zaś strony nie ma raczej niebezpieczeństwa, że panująca inflacja będzie większa niż zyski z lokaty tego rodzaju. Pozostaje też inny pewny sposób lokowania kapitału, a mianowicie zwykła lokata bankowa – tam zgromadzone pieniądze posiadają gwarancję bankową do 100 tysięcy euro, co waśnie gwarantuje nasze państwo. Można tez część pieniędzy ulokować w instrumenty finansowe, które mogą przynieść zyski relatywnie większy – chodzi o zakup akcji. Jednak w takim przypadku dobrze jest współpracować z maklerem, który na bieżąco będzie troszczył się o jakość naszej inwestycji w akcje.