Kiedy lokata bankowa przynosi zysk

Kiedy lokata bankowa przynosi zysk

Lokaty bankowe od lat mają swoich wiernych zwolenników, u wielu osób przyzwyczajonych do regularnego oszczędzania takie przyzwyczajenie wzięło się jeszcze z czasów PRL-u, kiedy to właśnie lokaty długoterminowe, 3 a nawet 5 letnie były stosunkowo dobrze oprocentowane, w porównaniu do innych form oszczędzania w banku. Obecnie lokaty bankowe zmniejszyły swoje oprocentowanie, oferowane klientom, a to za sprawa zniknięcia z rynku lokat tak zwanych antybelkowych, więc, umożliwiających nieodprowadzania 19 procentowego podatku od zysków kapitałowych, a więc i lokat bankowych. Obecnie średnio banki oferują lokaty terminowe na poziomie oscylującym w granicach 5 procent w skali roku, tylko w przypadku lokat bankowych powiązanych z inwestycją w fundusze istnieje możliwość uzyskania wyższego oprocentowania. Czy lokata bankowa, przynosząca zysk na poziomie 5 procent brutto, może przynieść osobie oszczędzającej w ten sposób realny zysk? Okazuje się, że przy wyliczeniu obecnego poziomu inflacji oraz doliczeniu podatku od lokat bankowych, lokata, która przynosi 5 procent zysku w skali roku, nie zapewnia praktycznie zysku realnego, bowiem koszty związane z podatkiem i inflacja niwelują zysk. Jest to jednak korzyść, gdyż nasze oszczędności w ten sposób nie tracą przez inflacje, natomiast lokaty bankowe są instrumentem finansowym rynku w 100 procentach bezpiecznym, oczywiście do równowartości 100 tysięcy euro.