Trudności w spłacaniu kredytu – czy negocjować z bankiem

Trudności w spłacaniu kredytu – czy negocjować z bankiem

Jak wykazują badania, od co najmniej 3 lat w naszym kraju coraz więcej osób, które mają do spłaty różnego rodzaju kredyty i zobowiązania finansowe, ma coraz większe problemy z ich terminową spłatą lub w ogóle zaprzestała spłaty zaciągniętych zobowiązań. Wiąże się to z wzrostem bezrobocia, a więc trudniejszą sytuacją rodzin. Jakie więc podjąć należy działania w przypadku, kiedy po prostu nie wystarcza nam pieniędzy na terminową spłatę rat kredytowych? Na pewno najgorszym wyjściem z sytuacji jest nie podejmowanie żadnych kroków, czyli unikanie kontaktów z bankiem, nie odbieranie pism z banku czy telefonów itp. Od razu, kiedy widzimy, że nie starcza nam pieniędzy na opłacenie raty kredytu czy kredytów, trzeba udać się do banku i wyznać szczerze, jaka jest nasza sytuacja materialna – bank taką szczerość na pewno doceni. Potem można zastanowić się wspólnie z pracownikiem banku, jak zaradzić tej niedobrej sytuacji. Nie ma banku, który nie jest zainteresowany w dalszym spłacaniu kredytu przez klienta, nawet na nieco innych warunkach – żaden bank nie dąży do sprzedania kredytu lub zwrócenia się do komornika celem egzekwowania należności – banki robią to w ostateczności. Bank może więc zaproponować nam przerwę (kilkumiesięczną) w spłacie rat kredytu, tak zwane wakacje kredytowe, abyśmy mogli podreperować swoja sytuacje materialna i stanąć finansowo na nogi. Inną opcją może być rozłożenie kredytu na większą ilość rat, co znacznie zmniejszy ich wysokość.