Która lokata zapewni zysk i bezpieczeństwo

Która lokata zapewni zysk i bezpieczeństwo

W coraz bardziej niepewnych inwestycyjnie czasach Polacy starają się znaleźć najbardziej optymalne sposoby pomnożenia swojego kapitału, a jednocześnie zapewnienie temu kapitałowi odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Obecnie najbardziej popularna formą inwestowania swoich oszczędności Polacy upatrują w zwykłych lokatach bankowych. Jest to chyba najbezpieczniejsza forma inwestycji, obok zakupu obligacji skarbu państwa. Od razu wiadomo, jakie osiągniemy zyski za na przykład rok czy dwa, lokata bankowa do kwoty 100 tysięcy złotych jest gwarantowana przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Inna forma inwestycji, bardzo zbliżona do lokaty, to tak zwana polisololata. Jest to nic innego jak inwestycja na lokacie połączona z forma ubezpieczenia na życie. Oprocentowanie jest podobne jak na lokatach, nie jesteśmy zobligowani do płacenia podatku Belki, gdyż towarzystwo ubezpieczeniowe odsetki nie nazywa kapitałem, tylko premią. Cały system polega na tym, że zawieramy na przykład umowę na 10 lat, po czym otrzymujemy zwrot kapitału plus premia. Jedynym chyba minusem takiego rozwiązania jest brak gwarancji bankowej na zwrot całości wpłaconych pieniędzy – możemy odzyskać jedynie ich połowę i to do kwoty nie przekraczającej 30 tysięcy euro. Coraz bardziej popularnym sposobem na gromadzenie kapitału jest tak zwana lokata strukturyzowana – cały mechanizm polega na tym, że z wpłaconych 100 procent środków finansowych około 80-85 procent jest lokowanych na tak zwane instrumenty bezpieczne, natomiast reszta jest inwestowana w akcje lub inne instrumenty finansowe o dość wysokim stopniu ryzyka.