Konto bankowe, a udzielenie kredytu.

Konto bankowe, a udzielenie kredytu.

Posiadanie konta bankowego jest podstawowym wymogiem w bankach, jeżeli ubiegamy się o dostanie kredytu. Kredyt bankowy definiowany jest, jako operacja polegająca na pozostawieniu przez bank do dyspozycji kredytobiorcy na czas wyznaczony określonej kwoty środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel. Kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania ze środków pieniężnych na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu. Bank podąża za potrzebami klientów i oferuje im usługi, które ich wspomagają. Klient jest zainteresowany wyłącznie produktem bankowym i warunkami jego udzielania. Nie bierze pod uwagę organizacji banku i procedur. Bank pożycza pieniądze od klientów, zapisując w zamian na ich dobro określonej wysokości wkład bankowy. Wkład ten jest zobowiązaniem banku, czyli sumą pieniędzy, jaką bank jest winien właścicielom wkładów. Z kolei bank pożycza pieniądze przedsiębiorstwom, gospodarstwom domowym lub instytucjom państwowym, które chcą zaciągać kredyty. W taki sposób koło się zamyka, a żeby to wszystko mogło się dziać, trzeba otworzyć w banku konto bankowe. Zawsze trzeba zapoznawać się z regulaminem, żeby później nie okazało się, że mamy ponosić jakieś ukryte koszty.