Lokata i fundusz inwestycyjny – czy godne polecenia

Lokata i fundusz inwestycyjny – czy godne polecenia

Obecnie banki starają się zachęcić jak największą ilość klientów do lokowania u nich pieniędzy na dłuższy okres czasu, czyli na lokatę terminową. Jednak po braku obecnie możliwości unikania tak zwanego podatku Belki banki zmuszone były zmniejszyć oprocentowanie poszczególnych lokat bankowych. Dlatego coraz więcej banków zachęca klientów do zakładania lokaty połączonej jednocześnie z ulokowaniem części środków na tak zwanym funduszu inwestycyjnym. Zachęta dla oszczędzających jest znacznie wyższe oprocentowanie tych środków, które zostają umieszczone na lokacie terminowej. Przykładowo: zamiast oferowanych 4,5 procent na tradycyjnej lokacie klient otrzymuje oprocentowanie w wysokości 8 lub nawet 10 procent w skali roku, jednocześnie część środków finansowych zobligowany jest do umieszczenia w innym produkcie oferowanym przez bank, są to zazwyczaj fundusze inwestycyjne oraz programy inwestycyjno-ubezpieczeniowe. Coraz więcej ludzi, skuszonych wysokim oprocentowaniem lokaty, decyduje się na tego rodzaju lokowanie swoich oszczędności. Banki zachęcają do tego rodzaju zróżnicowanego inwestowania, bowiem również osiągają z takiego rodzaju operacji duży zysk. Banki po prostu pobierają relatywnie duże opłaty za zarządzanie środkami umieszczonymi w poszczególnych funduszach, zasadą natomiast jest, że im bardziej agresywny jest to fundusz, tym większe są opłaty za zarządzanie powierzonymi bankowi środkami finansowymi. Tego rodzaju łączone lokaty z inwestowaniem w fundusze oferowane są na krótki zazwyczaj okres czasu, który nigdy nie przekracza 6 miesięcy.