Na czym polega lokata progresywna?

Na czym polega lokata progresywna?

Wiele banków posiada w swej ofercie lokaty progresywne, zwane także dynamicznymi. Zgodnie z materiałami reklamowymi są one bardzo wysoko oprocentowane, bo może te oprocentowanie sięgać nawet 10%. Jednak klient powinien dokładnie wczytać się w ulotkę, gdyż oprocentowanie takiej lokaty rośnie wraz z biegiem czasu jej trwania, przy czym przykładowe 10% osiągnąć może jedynie w ostatnim miesiącu – gwałtowny przyrost oprocentowania występuje przy końcu trwania lokaty, a przez większość tego okresu jest ono znacznie niższe, np. 4–5%. Przy ustalaniu faktycznego oprocentowania lokaty progresywnej należy więc obliczyć średnie oprocentowanie przez cały czas jej trwania i okazuje się wtedy, że nie odbiega one znacząco od oprocentowania lokat standardowych w danym okresie. Korzystna natomiast dla klienta jest sytuacja, że zrywając lokatę progresywną przed okresem jej końca otrzymuje on z reguły odsetki w takiej wysokości, w jakiej zostały naliczone do tego momentu. Ogólnie jednak na przykładzie lokaty progresywnej możemy się przekonać, że nie powinniśmy kierować się reklamą, a dokładnie przeanalizować założenia oferowanego nam produktu, bo w przeciwnym razie możemy się w tym względzie nieco rozczarować.