Na jaki okres udzielane są lokaty ?

Na jaki okres udzielane są lokaty ?

Większość z nas, biorąc kredyt, stara się rozłożyć jego spłatę na jak najdłuższy możliwy okres. Wiąże się to z tym, że wtedy rata będzie niższa i będzie łatwiej znaleźć fundusze na spłatę. Inaczej ma się sytuacja odnośnie lokat. Wprawdzie można ulokować swe środki na długi czas w postaci dziesięcioletnich obligacji, jednak w praktyce lokaty bankowe nie są udzielane na czas dłuższy niż trzy lata, a w wielu bankach maksymalny czas trwania lokaty to dwa lata. Wynika to z kilku czynników. Ze strony klienta pojawia się kwestia płynności środków i związanej z nią możliwości wycofania lokaty przed końcem jej trwania, co zazwyczaj skutkuje albo utratą całości, albo choćby części odsetek. W tej sytuacji lepiej nie zamrażać swych środków na zbyt długi czas. Również bank woli często bardziej elastycznie traktować danego klienta w sensie możliwości oferowania mu specjalnych promocji. Warto też zauważyć, że dziś tempo obrotu gotówką i innymi aktywami finansowymi znacząco wzrosło, stąd pojawiły się dawniej bardzo rzadkie lokaty o okresie trwania krótszym niż miesiąc. Klienci banków mają dziś lepszą świadomość finansową, a ponadto niekiedy są przez banki rozpieszczani, co dotyczy również i oprocentowania lokat.