Podatek od lokat w Polsce i w Europie

Podatek od lokat w Polsce i w Europie

W roku 204 w naszym kraju został wprowadzony nowy podatek, zwany podatkiem Belki – od nazwiska ówczesnego ministra finansów, który wówczas uzasadniał jego wprowadzenie dostosowaniem systemu podatkowego w tym zakresie do państw Unii Europejskiej. W naszym kraju podatek od lokat i zysków kapitałowych obowiązuje w wysokości 19 procent od osiągniętego zysku. Przykładowo: jeśli uzyskaliśmy w ciągu roku zysk w wysokości 1000 złotych z lokaty bankowej, bank przed wypłaceniem nam zysku potrąci z niego kwotę 190 złotych i odprowadzi ja do urzędu skarbowego. Jak wygląda sytuacja podatku od lokat i zysków kapitałowych w innych krajach europejskich? Okazuje się, że nie ma tu jednego, obowiązujące wszędzie schematu. Są kraje, które w ogóle nie pobierają podatku od zysków kapitałowych, jak Szwajcaria lub też pobierają ten podatek zupełnie symbolicznie, jak Holandia (podatek wynosi zaledwie 1,2 procent). Z kolei niektóre kraje, jak Norwegia, Finlandia czy Szwecja pobierają bardzo wysoki podatek od lokat i zysków kapitałowych, bo az w wysokości 28 i 30 procent. Polska z podatkiem w wysokości 19 procent znajduje się w środku stawki krajów europejskich, podobny podatek pobierany jest w takich krajach jak Francja, Włochy czy Wielka Brytania. W wielu krajach europejskich, w tym również w Polsce, pobierany jest też podatek nie tylko od zysków z lokat czy funduszy, ale też i z zysku od sprzedaży nieruchomości.