Produkty strukturyzowane jako forma lokaty

Produkty strukturyzowane jako forma lokaty

Poznaliśmy już wiele rodzajów lokat. Postać lokaty mogą przyjąć również produkty strukturyzowane. Ich istotą jest zbudowanie z dwóch integralnych części. Pierwsza część, znacznie większa od drugiej i dochodząca nawet do 80-90% wartości inwestycji, jest inwestowana w bezpieczne instrumenty finansowe – najczęściej obligacje. Właśnie ta część obligacyjna pozwala zagwarantować klientowi 100% zwrotu zainwestowanego kapitału po zakończeniu inwestycji. Natomiast druga część pracuje na potencjalny zysk, który może być dość wysoki, wyższy niż tradycyjna lokata, ale bank nie jest w stanie jego zagwarantować. W związku z tym produkt strukturyzowany jest produktem ryzykowniejszym od zwykłej lokaty, ale mogącym też przynieść wyższy zysk – odpowiednik tradycyjnych odsetek. Produkty strukturyzowane, podobnie jak lokata, umożliwiają pozyskanie pieniędzy klienta, ich obracanie przez okres trwania umowy i wreszcie na końcu zwrot z odsetkami – choć tutaj, w odróżnieniu od lokaty, wysokość odsetek, czyli premii nie jest zagwarantowana i jednoznacznie określona. Na produktach strukturyzowanych możemy nieźle zarobić, więcej niż na tradycyjnej lokacie, ale możemy też jedynie odzyskać wpłacony kapitał. W odróżnieniu od inwestycji w instrumenty bardziej ryzykowne, jak np. akcje, nie ma tutaj mowy o odzyskaniu mniejszej wartości niż się wpłaciło, choć zwrot jedynie 100% inwestycji w ciągu kilku miesięcy nie rekompensuje inflacji, więc jest swoistą stratą.