Przyznawanie klientowi kredytu przez bank

Przyznawanie klientowi kredytu przez bank

Jest bardzo wiele różnego rodzaju kredytów, które można zaciągnąć, w celu podjęcia jakiejś określonej i konkretnej działalności. Jednym z bardziej podstawowych może okazać się kredyt, będący przedmiotem transakcji zawartej między klientem, a bankiem. Zatem kredyt taki nazywamy bankowym. Osoba zaciągająca go nazywana jest z kolei kredytobiorcą. Umowa pomiędzy obiema wspomnianymi stronami jest sporządzana w wersji pisemnej i w dokumencie tym zawiera się wszelkie dane na temat transakcji. Aby wszystko odbywało się zgodnie z umową, kredytobiorca ma obowiązek kwotę uzyskaną od banku przeznaczyć na wcześniej określony cel i tylko w tym zakresie wydawać środki pieniężne pozyskane w wyniku zawartej umowy. Klient może podjąć kredyt wyłącznie na warunkach określonych przez bank i w jego obowiązku jest wyrażenie zgody na możliwość dokonywania kontroli, jakiej może podjąć się bank. Umowa oparta jest o regulacje prawne nazywane prawem bankowym. Bardzo ważnym elementem całego przedsięwzięcia jest termin spłaty kredytu. Bank aby czerpać korzyści z takiej umowy ustala dwa warianty. Pierwszym jest prowizja z tytułu zawarcia umowy. Drugim jest oprocentowanie zwracanej kwoty. Oznacza to, że zwraca się dług z naliczonymi odsetkami. Te ustalane są na różnym poziomie w zależności od tego, w jakim banku podejmiemy kredyt, ale w dużej mierze wartość takiego oprocentowania jest do siebie zbliżona.