Rodzaje lokat – długo i krótkoterminowe

Rodzaje lokat – długo i krótkoterminowe

Lokaty podlegają specyficznemu podziałowi na długo i krótkoterminowe. Oznacza to, że lokata dotyczy „zamrożenia” środków pieniężnych, które klient banku pozostawia do dyspozycji tegoż banku na długi okres czasu. Czasem okres ten może dotyczyć kilku lat, co przynosi największe korzyści zarówno dla banku, jak też dla samego klienta. W sytuacji lokat krótkoterminowych sytuacja jest taka sama, jednak znacząco różni się okres przechowywania pieniędzy. Jak sama nazwa wskazuje okres ten jest dość krótki, co oznacza minimum trzy miesiące. Po co powstały tego typu podziały lokat? Przede wszystkim klienci banku nie zawsze mogą pozwolić sobie na ulokowanie środków pieniężnych na długi okres czasu. Pieniądze, jak każdy wie są niezbędne zwłaszcza w nieprzewidzianych sytuacjach losowych. W przypadku, kiedy na lokacie klient banku ma zgromadzone wszystkie swoje oszczędność nie może on ryzykować na brak pieniędzy w nagłym przypadku. Lokata krótkoterminowa daje mu gwarancję szybkiego odzyskania pieniędzy wraz z odpowiednim procentem przypisanym do lokaty. Dla osób, które zamierzają oszczędzać i to przez długie lata bardzo polecana jest lokata długoterminowa, ponieważ bank przeznacza na nią większy procent, który dodaje po skończeniu terminy przechowywania środków pieniężnych.