Spłata kredytu hipotecznego a utrata pracy

Spłata kredytu hipotecznego a utrata pracy

Każdy kredytobiorca, decydując się na wzięcie kredytu hipotecznego, ma w planie spłacać go regularnie, bez opóźnień – podobnie myśli bank, udzielający takiego kredytu. Jednak życie niesie nie zawsze miłe niespodzianki – jedną z nich może być sytuacja, że kredytobiorca traci pracę i okazuje się, że w domowym budżecie nie starcza pieniędzy na dalsze spłacanie kredytu hipotecznego. Taka sytuacja może się przecież zdarzyć, gdyż kredyty hipoteczne udzielane są na okres spłaty nawet do 30 czy 35 lat, w tak długim czasie może się przecież wiele zdarzyć. Jeśli kredyt posiadał ubezpieczenie z opcja utraty pracy, nie ma większego problemu – po prostu firma ubezpieczeniowa przejmie na siebie obowiązek spłaty rat kredytu na zasadach obowiązujących przed zawieraniu umowy kredytowej i ubezpieczenia. Co będzie jednak w sytuacji, kiedy ubezpieczenie nie przewidywało takiej opcji lub w ogóle kredyt nie był ubezpieczony? Od niedawna na szczęście obowiązuje nowa regulacja prawna, która w takich sytuacjach może przyjść z pomocą kredytobiorcy, który stracił pracę. Jeśli po utracie pracy zarejestrował się kredytobiorca jako osoba bezrobotna, należy złożyć stosowny wniosek w właściwym miejscowo urzędzie pracy. Po podjęciu decyzji o udzieleniu wsparcia takiemu bezrobotnemu, Bank Gospodarstwa Krajowego będzie dokonywał wpłat na rachunek banku, gdzie został zaciągnięty kredyt, każda rata będzie spłacana wraz z odsetkami. Taka sytuacja, czyli wsparcie kredytobiorcy ze strony państwa nie może obejmować większej ilości rat niż 12 – należy wiedzieć jednak, iż nie jest to rodzaj darowizny, tylko udzielonej przez państwo pożyczki – spłata będzie następowała po upływie 2 letniego okresu po spłaceniu ostatniej właściwej raty kredytu hipotecznego.