Jak państwo wpływa na oprocentowanie lokat ?

Jak państwo wpływa na oprocentowanie lokat ?

Jak już powiedzieliśmy, oprocentowanie lokaty zależy głównie od decyzji banku, przy lokatach negocjowanych ma pewien wpływ na to oprocentowanie klient, ale tylko w ramach z góry ustalonych przez bank granic. Istnieją jednak jeszcze instytucje państwowe bezpośrednio lub pośrednio wpływające na funkcjonowanie banków, jak Rada Polityki Pieniężnej (RPP) i Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). RPP nie sprawuje bezpośredniego nadzoru nad bankami, lecz jej decyzje mają wpływ na gospodarkę całego kraju. W sytuacji, kiedy Rada widzi zagrożenie wzrostu stopy inflacji, podwyższa główną stopę procentową. Sprawia to, że pieniądze, które banki mogą nabyć na rynku międzybankowym celem finansowania kredytów, są „droższe”. Stąd dla banku jest korzystniejsze ściągnięcie tych środków bezpośrednio od swych klientów poprzez oferowanie im wyższych odsetek. Taka sytuacja wystąpiła kilka lat temu, kiedy na początku kryzysu gospodarczego niektóre banki oferowały lokaty nawet o stopie 10% przy inflacji rzędu 4%. Również KNF ostatnio wprowadzał regulacje utrudniające udzielanie kredytów, które obowiązują wszystkie polskie banki. Tutaj spadek akcji kredytowej może spowodować brak konieczności podnoszenia oprocentowania lokat.