W co lepiej zainwestować – w lokaty czy obligacje

W co lepiej zainwestować – w lokaty czy obligacje

Zastanawiając się nad zagadnieniem, jaka jest lepsza metoda oszczędzania – lokata czy obligacja trzeba sobie najpierw odpowiedzieć na pytanie, co wiemy na temat lokat i obligacji. Lokata jest porównywalna do umowy pomiędzy bankiem, a właścicielem pewnej sumy pieniędzy, którą ulokuje on na danym koncie w banku. Pieniądze te właściciel lokaty pozostawia do dyspozycji banku na z góry określony termin i przede wszystkim procent. Po upływie tego terminu procent ten zostaje dodany do ogólnej sumy zgromadzonych pieniędzy. Obligacje natomiast są papierami wartościowymi, które wystawia emitent do obrotu. Każda obligacja ma swoją wartość pieniężną, za którą można ją nabyć. Dodatkowo posiadają ona termin wykupu, którego emitent musi przestrzegać. Po tym okresie emitent musi wypełnić swoje obowiązki względem właściciela obligacji, czyli oprócz zapłaty równowartości obligacji dodać do jej wykupy również z góry określony procent. Lepsza inwestycja oznacza przede wszystkim porównanie jednego produktu bankowego, w tym wypadku lokaty z drugim produktem bankowym, czyli obligacją pod względem oprocentowania, ale również pod względem ryzyka inwestycyjnego. Oba te produkty niosą za sobą i jedno i drugie, dlatego należy dogłębnie przemyśleć decyzją inwestycyjną. W prawidłowej decyzji może pomóc to, na jaki okres czasu ulokujemy swoje oszczędności i w jakiej będą kwocie.