W którym banku założyć lokatę

W którym banku założyć lokatę

Jeszcze do niedawna banki informowały nas w swoich reklamach o znakomitych – oferowanych dla klientów – lokatach, tak zwanych antybelkowych, które dawały możliwość osiągnięcia większego zysku niż na zwykłych lokatach, poprzez unikanie podatku od zysków kapitałowych. Jednak od dnia 1 kwietnia bieżącego roku zakładanie takich lokat stało się niemożliwe, poprzez wejście w życie nowej regulacji prawnej, regulującej mechanizm dziennej kapitalizacji odsetek bankowych. Obecnie więc banki zachęcają klientów już współpracujących z danym bankiem, jak też i nowych, do zakładania lokat bankowych terminowych, co stanowi dla banków konieczny element pomnażania zysków. Banki zachęcają miedzy innymi w ten sposób, że oferują do posiadanych kont osobistych lokaty na lepszych warunkach, czyli o nieco wyższym oprocentowaniu. Jednak należy za każdym razem dokładnie przyglądać się takiej ofercie, bowiem może okazać się, że takie rozwiązanie wcale nie musi być najkorzystniejszym dla nas jako klientów. Owszem, lokata może mieć oprocentowanie wyższe na przykład o 0,4 procent w skali roku, jednak powiązane z nią konto może okazać się płatne, albo też transakcje powiązane z takim kontem będą płatne. Tak więc w ogólnym bilansie, jeżeli zainwestujemy relatywnie niewielką ilość pieniędzy w taką inwestycję, może okazać się, że utrzymanie drogiego konta pochłonie oczekiwane zyski z lokaty. Nie mamy przecież obowiązku zakładać lokaty w tym samym banku, co posiadamy konto – należy wybrać lokatę w tym banku, który daje dobre oprocentowanie i nie wymaga spełnienia dodatkowych wymogów.