Wysokość stawek oprocentowania lokat

Wysokość stawek oprocentowania lokat

Każdy z nas niewątpliwie chciałby, aby posiadane przez niego pieniądze nie traciły wskutek inflacji. Stąd też jednym z najważniejszych kryteriów przy ocenie, czy warto danemu bankowi powierzyć pieniądze, będzie ustalenie, czy wysokość oferowanych przez bank odsetek przekracza aktualną stopę inflacji. Musimy przy tym pamiętać, że istnieje podatek od zysków kapitałowych w wysokości 19%, zwany potocznie podatkiem Belki, od nazwiska ministra finansów, który go wprowadził. Podatek ten jest automatycznie naliczany przez bank i umniejsza kwotę odsetek, które faktycznie doliczane są do naszej lokaty. Tak więc gdy lokata nominalnie oprocentowana jest w wysokości 5%, po uwzględnieniu podatku Belki jest faktycznie oprocentowana w wysokości 4,05%. Istotną kwestią jest również to, czy oprocentowanie przez okres trwania lokaty jest stałe, czy też zmienne. Oprocentowanie stałe zagwarantuje nam ściśle określoną kwotę odsetek niezależnie od zmiany oprocentowania przez bank, natomiast przy oprocentowaniu zmiennym wysokość odsetek będzie zależała od aktualnego oprocentowania. Lokaty o oprocentowaniu zmiennym z reguły wyjściowo mają wyższą stopę oprocentowania niż te o stałym, ale często oprocentowanie w trakcie trwania umowy może się zmienić na naszą niekorzyść.