Kredyt bankowy zwany konsumpcyjnym

Kredyt bankowy zwany konsumpcyjnym

Aby zaciągnąć kredyt musimy mieć jakieś poręczenie, będące gwarantem na naszą wypłacalność, czyli późniejszą spłatę długu wobec banku. Chcemy stworzyć jakiś własny biznes, na który potrzebujemy odpowiednich nakładów finansowych. Możemy wtedy skorzystać z unijnych dotacji, które wiążą się z kredytem bezzwrotnym, jednak chętnych na tego typu krok jest zawsze więcej, niż środków przeznaczonych na ten cel, więc pewna część klientów zostanie odesłanych z przysłowiowym „kwitkiem”. Bank natomiast udzieli nam kredytu, jeżeli tylko przedstawimy stosowne dokumenty, dające pewność, iż będziemy w stanie spłacić zaciągnięty w banku dług. Mamy tutaj do czynienia z tak zwanym kredytem konsumpcyjnym. Jak zostanie on spłacony to już indywidualna sprawa uzgadniana między stronami, czyli w tym przypadku między bankiem, a kredytobiorcą. Przeważnie klient przedstawia wyciąg z dochodów. Jeżeli jego praca uwarunkowana jest umową obejmującą pewien okres, który gwarantuje bankowi możliwość ściągania należnych mu pieniędzy, aż do całkowitego pokrycia długu wraz z odsetkami, to na podstawie takiego stanu rzeczy umowa między stronami może być zawarta. Natomiast kiedy kredytobiorca nie jest pewny, jak długo będzie zarabiał w danej firmie i nie jest w stanie przedstawić na to stosownych dokumentów może skorzystać z pomocy, jaką będzie poręczenie innej osoby.