Co o lokatach wiedzieć się powinno

Co o lokatach wiedzieć się powinno

Lokaty są pewnego rodzaju umową pomiędzy bankiem, w którym będzie zakładana lokata, a klientem banku, który zamierza lokatę założyć. Umowa ta jest wiążącym dokumentem dla każdej ze stron i jej zerwanie powiązane jest z pewnymi restrykcjami i konsekwencjami. Poza tym banki dają wiele możliwości lokowania środków pieniężnych. Można to zrobić na lokatach terminowych, gdzie znaczący jest termin przechowywania pieniędzy klienta przez bank oraz procent od sumy złożonych pieniędzy, jaki klientowi zostanie przypisany po upływie terminu lokaty. Innym rodzajem lokaty jest lokata dynamiczna, która charakteryzuje się dużym udogodnieniem oferowanym przez bank dla swoich klientów, a mianowicie możliwością wypłacenia w każdej chwili ulokowanych pieniędzy. Ale uwaga! Lokaty te należą do najmniej oprocentowanych środków, ze względu właśnie na duże prawdopodobieństwo, że klient wycofa ulokowane środki. Bank jednak nawet przy małym okresie lokaty dodaje do niej należny procent za „zamrożenie” pieniędzy do ogólnej sumy złożonej przez klienta na koncie lokatowym. Ciekawą ofertą banku jest lokata rentierska, która polega na całkowitym udostępnieniu przez klienta banku własnych środków pieniężnych, a wypłacaniu jedynie należnego procentu z lokaty. Jest to rodzaj lokaty długoterminowej, bardzo korzystnej dla osób, które posiadają dość duży wkład na lokacie.