Co zyskujemy posiadając konto w banku?

Co zyskujemy posiadając konto w banku?

Posiadając osobisty rachunek bankowy, możemy korzystać z opcji, jakie daje nam bank. Wówczas możemy np. zaciągać kredyty, otwierać lokaty oszczędnościowe, etc. W bankach występuje wiele rodzajów kredytów, w zależności od przeznaczenia i czasu realizacji. Kredyty krótkoterminowe udzielane są kredytobiorcy na okres do jednego roku. Kredyty średnioterminowe udzielane są przez bank na okres od jednego do pięciu lat, natomiast długoterminowe na okresy powyżej pięciu lat. Przy użyciu konta najczęstszą formą jest kredyt gotówkowy w całości wypłacany jest w gotówce. Stanowią one mały procent ogólnej sumy kredytów. Wygodną formą kredytu jest kredyt w rachunku bieżącym. Jest to umowa kredytowa osoby fizycznej, która umożliwia danej osobie otrzymywanie od czasu do czasu kredytów z banku lub z innej instytucji kredytowej, pod warunkiem, że określony limit kredytowy nie zostanie przekroczony. Odsetki pobierane są od kwoty pożyczonej w każdym okresie. W tej grupie kredytów mogą wystąpić dwa rodzaje kredytów: kredyt otwarty zwany także In blanco i kredyt kasowy. Oczywiście możliwości ich udzielenia zależy zdolność kredytowa osoby, która o taki kredyt się ubiega. Jednym z koniecznych warunków, który spełnia się na początku, jest oczywiście założenie własnego konta bankowego. Będzie ono dla nas bardzo wygodne.